Elokuvat

Montaasissa on tehty vuosien varrella satoja lyhytelokuvia. Näistä valtaosa on kuvattu filmille, ja nykyäänkin Montaasissa tehdään elokuvia sekä filmille että digitaalisesti. Elokuvia syntyy sekä vuosittain järjestettävillä elokuvakursseilla että niiden ulkopuolella.

Omaehtoista elokuvantekoa

Montaasi on aina ollut ensisijaisesti tekevä elokuvakerho. Kerho perustettiin aikoinaan vastauksena tarpeeseen tuoda elokuvanteon välineet elokuvaharrastajien ulottuviin. Pian perustamisen jälkeen kerhoon hankittiin 16 mm filmikamera ja omien elokuvien tekeminen alkoi. Kerhoon keskittyi nopeasti elokuvakerronnan osaamista, joka kiinnosti ulkopuolisiakin: Montaasi alkoi tehdä dokumenttielokuvia tilaustyönä mm. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalle ja järjestää elokuvan peruskursseja.

Omaehtoisen elokuvanteon perinne on jatkunut Montaasissa läpi vuosien. Vaikka kerhossa tehdyt lyhytelokuvat ovatkin tekijöidensä näköisiä, ne heijastavat myös omien aikojensa henkeä. Esimerkiksi sellaiset alkuvuosien teokset kuin Kaupungin omakuva (1958) ja 9 runoa (1959) edustavat 50-luvun avant-gardea siinä missä leikkisä ihmissuhdekuvaus Mielo (1963) kanavoi Ranskan uutta aaltoa. 70-luvun poliittisen aktivismin ajan töissä otetaan rohkeasti kantaa, esimerkiksi elokuvassa Mauton pila (1972) seksin ja moraalin suhteeseen ja elokuvassa Eespäin (1974) työväenluokan asemaan. Punk-liike lietsoi montaasilaisissa rajojarikkovaa tee-se-itse-henkeä: syntyi mm. uusi versio Tuntemattomasta sotilaasta (1978), legendaarisen nuorisokeskuksen syntyä kuvaava Lepakko (1979) ja opetuselokuva Kiljun valmistus ja käyttö (1982). Sellaisissa myöhemmissä teoksissa kuin Postilaitoksen miehet (1983/2012) ja Le Shaft (2000) on videosukupolvelle ominaista raflaavuutta, ja amerikkalaisen independent-elokuvan vaikutus näkyy lyhytelokuvassa Ei koskaan mitään pahaa (1997). Uusi ja vanha elokuvatekniikka yhdistyvät 16 mm filmille ja digivideolle kuvatussa lyhytelokuvassa 1000 auringon kirkkaus (2010), joka voitti parhaan alle 3-minuuttisen elokuvan palkinnon Helsingin lyhytelokuvafestivaalilla.

Elokuva-arkisto

Alla olevaan taulukkoon on listattu Montaasissa vuosien varrella tehdyt elokuvat. Näet lisätietoja elokuvasta klikkaamalla riviä. Osa elokuvista on myös katsottavissa (linkki lisätiedoissa).

Montaasi suosittelee


Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n kalustonvuokraussäännöt

Yleiset ehdot

Kaluston vuokraaminen edellyttää Montaasin jäsenyyttä. Vuokralleottaja vuokraa näiden sääntöjen mukaisesti Montaasilta kalustoa, josta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Osapuolia sitova sopimus kaluston vuokraamisesta syntyy Montaasin hyväksyttyä varauksen ja se vahvistetaan kirjallisesti kalustoa noudettaessa. Montaasi voi harkintansa mukaan olla vuokraamatta kalustoa (ts. hyväksymättä varausta). Kuluvan jäsenkauden jäsenmaksun ja sovitun vuokra-ajan vuokrahinnan tulee olla maksettuna Montaasin tilille kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan tulee esittää kuitti maksutapahtumasta. Vaihtoehtoisesti vuokrahinta voidaan maksaa käteisellä kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä kalustoa noudettaessa.

Vuokran määräytyminen

Kalustolla on erillisen hinnaston mukainen vuorokausivuokra. Vuokra maksetaan vuokrauspäivältä ja jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (vuorokausi alkaa klo 00.00). Alle 24 tunnin vuokrauksista veloitetaan yhden vuorokauden vuokra. Vuokra maksetaan sovitulta vuokra-ajalta. Mikäli vuokralleottaja palauttaa kaluston etuajassa, Montaasi ei hyvitä käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokraa.

Vuokra-aika

Kalustoa voi varata kerralla korkeintaan seitsemäksi (7) peräkkäiseksi vuorokaudeksi. Pidemmät yhtäjaksoiset varaukset Montaasin hallitus käsittelee erikseen. Kaluston käyttöönoton jälkeen kalustonhoitaja voi myöntää vuokra-ajan pidennystä enintään seitsemän (7) vuorokautta kerrallaan, jos muita varauksia ei ole. Vuokra-ajan pidentäminen yli 14 vuorokauteen aloituspäivästä edellyttää kuitenkin hallituksen hyväksyntää. Palautuksen viivästyessä sovitusta ajasta tulee vuokralleottajan maksaa jokaiselta alkavalta vuokra-ajan ylittävältä vuorokaudelta viivästymismaksuna kaksinkertainen vuorokausivuokrahinta. Lisäksi Montaasi voi mitätöidä vuokralleottajan vuokrausoikeuden.

Vuokrauksen peruuntuminen

Vuokralleottajan peruessa vuokrauksen ennen kaluston noutoa tulee vuokralleottajan maksaa puolet peruuntuneen vuokra-ajan vuokrasta. Montaasi voi pakottavasta syystä (esim. kaluston rikkoutuessa) perua vuokrauksen ennen kaluston noutoa. Tässä tapauksessa vuokralleottajalle hyvitetään peruuntuneen vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle varauksen peruuntumisesta aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Vastaanottotarkastus

Kalusto annetaan vuokralle ilman erillistä toimivuustakuuta. Vuokralleottajan tulee tarkastaa vuokraamansa kaluston toimivuus kaluston vuokralle oton yhteydessä. Mikäli kalustossa ilmenee tällöin vika tai puute, varaus voidaan perua ilman kustannuksia vuokralleottajalle.

Kaluston käyttö ja hoito

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Kalustoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Montaasin antamaa lupaa. Vuokralleottaja ei saa tehdä kalustoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa. Kalustoa ei saa viedä Suomesta ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa.

Vahingot ja viat

Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Montaasille kaikki vuokra-aikana kalustossa ilmenneet viat ja kalustolle aiheutuneet vahingot. Mikäli vuokralleottaja on aiheuttanut kaluston vahingoittumisen, tulee hänen palauttaa vahingoittunut kalusto mahdollisimman nopeasti ja korvata korjauskulut Montaasille. Mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa Montaasille, vuokralleottajan tulee korvata uuden vastaavan kaluston hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana vika, joka ei johdu vuokralleottajan vastuulla olevasta toiminnasta, vuokralleottajalle hyvitetään käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan kaluston vioista tai puutteista vuokralleottajalle aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Sulje