Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 27.2.2018 klo 18:30 Montaasin kerhohuoneella osoitteessa Otakaari 20 A, Espoo.

Kokouksessa esitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Kokous on avoin kaikille Montaasin jäsenille. Tervetuloa kuulemaan lisää Montaasin toiminnasta!

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valitseminen
 4. Ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä toimikaudelta
 10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle toimikaudelle
 11. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimikaudelle
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Espoossa 11.2.2018
Montaasin hallitus