Montaasin jälkituotanto- ja esityskalustoa on päivitetty nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Kerhohuoneelle on hankittu uusi editointitietokone, jonka suorituskyky mahdollistaa uusimpien videoformaattien vaivattoman jälkituotannon. Lisäksi kerhohuoneelle on asennettu Rec. 709 -standardiin kalibroitu videoprojektori, jonka avulla materiaali voidaan värimääritellä ja esikatsella ko. normin mukaisissa olosuhteissa. Projektori mahdollistaa luonnollisesti myös valmiin elokuvan esittämisen kerhohuoneella.

Kalustohankinnat mahdollisti Teekkaritoiminnan edistämisrahaston (TTER) myöntämä avustus. Lisää tietoa TTER:stä rahaston omilta sivuilta: http://tter.ayy.fi/.

Kaikki Montaasin jälkituotanto- ja esityskalusto on kerhon jäsenten käytettävissä kerhohuoneella maksutta.

Tervetuloa editoimaan!