Toiminta

Montaasin ydintoimintaan kuuluvat vuosittain järjestettävät elokuvakurssit, viikottaiset leffaillat sekä omat elokuvatuotannot. Ajankohtaisista tapahtumista saat tietoa Ajankohtaista-sivulta sekä kerhon sähköpostilistan kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä kerhon johtokuntaan sähköpostilla tai Discordissa tai tulla tutustumaan toimintaan sunnuntaisin järjestettävien leffailtojen kautta.

Kurssit

Montaasin kurssitoimintaan kuuluvat joka syksy järjestettävä kaitafilmikurssi sekä muut elokuvantekoon liittyvät kurssit ja työpajat. Kursseista saat lisätietoa Montaasin johtokunnalta.


Kaitafilmikurssi

Kaitafilmikurssi on Montaasin perinteinen elokuvanteon peruskurssi. Kurssilla käydään läpi käsikirjoittamisen, kuvakerronnan, valaisun ja kuvauksen alkeet sekä kuvataan ryhmissä lyhytelokuvat 8 mm värifilmille. Kurssi järjestetään syksyisin.

Muut kurssit

Montaasi järjestää lisäksi kursseja ja työpajoja, jotka keskittyvät elokuvanteon eri osa-alueisiin, kuten animaatioelokuvaan, valaisuun tai digitaaliseen jälkituotantoon.

Tee oma elokuva

Elokuvien tekeminen kuuluu Montaasin ydintoimintaan. Kerhossa on tehty vuosien varrella satoja lyhytelokuvia. Montaasi myös tukee jäsentensä omia elokuvatuotantoja kalustovuokrauksen ja mahdollisen muun tuen muodossa. Mikäli olet tekemässä omaa elokuvaa ja olet halukas saamaan siihen Montaasin tukea, ota yhteyttä johtokuntaan.

Lue lisää Montaasin elokuvista

Leffaillat

Montaasi järjestää viikottaisen leffaillan sunnuntaisin klo 17.30 osoitteessa Otakaari 20 A. Leffailtoihin kuuluu elokuvanäytös Audiopolin Kinopoli-teatterissa. Talon sauna on lämmin välillä 20–21. Viimeisin leffailtaohjelma löytyy Ajankohtaista-sivulta.

Muu toiminta

Montaasi järjestää ekskursioita elokuvanäytöksiin ja muihin elokuva-alan kohteisiin. Kerho osallistuu pääkaupunkiseudun suurimpiin elokuvafestivaaleihin ekskursioiden ja jäsentarjousten muodossa. Kerho myös järjestää yhteistapahtumia muun muassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Elokuvaryhmän kanssa.

Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n kalustonvuokraussäännöt

Yleiset ehdot

Kaluston vuokraaminen edellyttää Montaasin jäsenyyttä. Vuokralleottaja vuokraa näiden sääntöjen mukaisesti Montaasilta kalustoa, josta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Osapuolia sitova sopimus kaluston vuokraamisesta syntyy Montaasin hyväksyttyä varauksen ja se vahvistetaan kirjallisesti kalustoa noudettaessa. Montaasi voi harkintansa mukaan olla vuokraamatta kalustoa (ts. hyväksymättä varausta). Kuluvan jäsenkauden jäsenmaksun ja sovitun vuokra-ajan vuokrahinnan tulee olla maksettuna Montaasin tilille kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan tulee esittää kuitti maksutapahtumasta. Vaihtoehtoisesti vuokrahinta voidaan maksaa käteisellä kalustoa noudettaessa. Vuokralleottajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä kalustoa noudettaessa.

Vuokran määräytyminen

Kalustolla on erillisen hinnaston mukainen vuorokausivuokra. Vuokra maksetaan vuokrauspäivältä ja jokaiselta alkavalta vuorokaudelta (vuorokausi alkaa klo 00.00). Alle 24 tunnin vuokrauksista veloitetaan yhden vuorokauden vuokra. Vuokra maksetaan sovitulta vuokra-ajalta. Mikäli vuokralleottaja palauttaa kaluston etuajassa, Montaasi ei hyvitä käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokraa.

Vuokra-aika

Kalustoa voi varata kerralla korkeintaan seitsemäksi (7) peräkkäiseksi vuorokaudeksi. Pidemmät yhtäjaksoiset varaukset Montaasin hallitus käsittelee erikseen. Kaluston käyttöönoton jälkeen kalustonhoitaja voi myöntää vuokra-ajan pidennystä enintään seitsemän (7) vuorokautta kerrallaan, jos muita varauksia ei ole. Vuokra-ajan pidentäminen yli 14 vuorokauteen aloituspäivästä edellyttää kuitenkin hallituksen hyväksyntää. Palautuksen viivästyessä sovitusta ajasta tulee vuokralleottajan maksaa jokaiselta alkavalta vuokra-ajan ylittävältä vuorokaudelta viivästymismaksuna kaksinkertainen vuorokausivuokrahinta. Lisäksi Montaasi voi mitätöidä vuokralleottajan vuokrausoikeuden.

Vuokrauksen peruuntuminen

Vuokralleottajan peruessa vuokrauksen ennen kaluston noutoa tulee vuokralleottajan maksaa puolet peruuntuneen vuokra-ajan vuokrasta. Montaasi voi pakottavasta syystä (esim. kaluston rikkoutuessa) perua vuokrauksen ennen kaluston noutoa. Tässä tapauksessa vuokralleottajalle hyvitetään peruuntuneen vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle varauksen peruuntumisesta aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Vastaanottotarkastus

Kalusto annetaan vuokralle ilman erillistä toimivuustakuuta. Vuokralleottajan tulee tarkastaa vuokraamansa kaluston toimivuus kaluston vuokralle oton yhteydessä. Mikäli kalustossa ilmenee tällöin vika tai puute, varaus voidaan perua ilman kustannuksia vuokralleottajalle.

Kaluston käyttö ja hoito

Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään ja säilyttämään kalustoa huolellisesti ja asianmukaisesti. Kalustoa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Montaasin antamaa lupaa. Vuokralleottaja ei saa tehdä kalustoon mitään muutos- tai korjaustöitä ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa. Kalustoa ei saa viedä Suomesta ilman Montaasin antamaa erillistä lupaa.

Vahingot ja viat

Vuokralleottajan tulee ilmoittaa Montaasille kaikki vuokra-aikana kalustossa ilmenneet viat ja kalustolle aiheutuneet vahingot. Mikäli vuokralleottaja on aiheuttanut kaluston vahingoittumisen, tulee hänen palauttaa vahingoittunut kalusto mahdollisimman nopeasti ja korvata korjauskulut Montaasille. Mikäli kalusto tai sen osa on tuhoutunut, hävinnyt tai sitä ei muusta syystä voida korjata tai palauttaa Montaasille, vuokralleottajan tulee korvata uuden vastaavan kaluston hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana vika, joka ei johdu vuokralleottajan vastuulla olevasta toiminnasta, vuokralleottajalle hyvitetään käyttämättä jäävän vuokra-ajan vuokra. Montaasi ei ole velvollinen korvaamaan kaluston vioista tai puutteista vuokralleottajalle aiheutuvia vahinkoja tai kustannuksia.

Sulje