Teekkarien elokuvakerho Montaasi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 28.2.2017 klo 18.00 Montaasin kerhohuoneella osoitteessa Otakaari 20 A, Espoo.

Kokouksessa esitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.

Kokous on avoin kaikille Montaasin jäsenille. Tervetuloa kuulemaan lisää Montaasin toiminnasta!

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valitseminen
4. Ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä toimikaudelta
10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kuluvalle toimikaudelle
11. Talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimikaudelle
12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Espoossa 8.2.2017
Montaasin hallitus